• Identyfikujemy kancelarie świadczące usługi na najwyższym poziomie
  • Nasz certyfikat to świadectwo europejskich standardów jakościowych
  • Premiujemy jakość, solidność i najwyższe kompetencje

Naszym celem jest upowszechnianie najwyższych standardów w dziedzinie usług prawnych

Fundacja

Zapraszamy do najnowszej, IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „LIDER USŁUG PRAWNYCH”.
Program ten jest pierwszym w Polsce konkursem jakości, w ramach którego Kancelarie i inne podmioty działające na rynku usług prawnych mogą uzyskać prestiżowy certyfikat potwierdzający, że działają w sposób profesjonalny, rzetelny i zgodny ze standardami określonymi w Regulaminie Konkursu. Oceny i akredytacji kancelarii dokonuje Kapituła Ekspercka złożona m.in. z wybitnych naukowców reprezentujących nauki prawne, zatrudnionych na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i innych uczelniach. Konkurs służy identyfikowaniu najlepszych polskich kancelarii prawnych, upowszechnianiu wysokich standardów profesjonalnych w działalności na rynku usług prawnych oraz podnoszeniu jakości tych usług, z korzyścią dla klientów.

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 22 marca 2024 roku  

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU - KLIKNIJ