• Identyfikujemy kancelarie świadczące usługi na najwyższym poziomie
  • Nasz certyfikat to świadectwo europejskich standardów jakościowych
  • Premiujemy jakość, solidność i najwyższe kompetencje

Naszym celem jest upowszechnianie najwyższych standardów w dziedzinie usług prawnych

Fundacja

Zapraszamy do najnowszej, III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „LIDER USŁUG PRAWNYCH”.
Program ten jest pierwszym w Polsce konkursem jakości, w ramach którego Kancelarie i inne podmioty działające na rynku usług prawnych mogą uzyskać prestiżowy certyfikat potwierdzający, że działają w sposób profesjonalny, rzetelny i zgodny ze standardami określonymi w Regulaminie Konkursu. Oceny i akredytacji kancelarii dokonuje Kapituła Ekspercka złożona z wybitnych naukowców reprezentujących nauki prawne, zatrudnionych m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Konkurs służy identyfikowaniu najlepszych polskich kancelarii prawnych, upowszechnianiu wysokich standardów profesjonalnych w działalności na rynku usług prawnych oraz podnoszeniu jakości tych usług, z korzyścią dla klientów.

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 24 lutego 2023 roku  

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU - KLIKNIJ
 
Patronat Honorowy nad Konkursem sprawują:


Dyrektor Instytutu Prawa
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Członkowie Komisji Konkursowej pracują na najlepszych uczelniach prawniczych:

Patronat medialny: