• Identyfikujemy kancelarie świadczące usługi na najwyższym poziomie
  • Nasz certyfikat to świadectwo europejskich standardów jakościowych
  • Premiujemy jakość, solidność i najwyższe kompetencje

Cele Konkursu

-Budowanie kultury jakości w podmiotach uczestniczących w Konkursie,
-Upowszechnianie wiedzy na temat roli jakości na rynku usług prawnych i kreowanie umiejętności stosowania tej wiedzy w praktyce,
-Upowszechnianie „dobrych praktyk” w dziedzinie usług prawnych oraz identyfikowanie podmiotów, które w swojej codziennej działalności wdrażają rozwiązania uznane za „dobre praktyki” w tej dziedzinie,
-Zapewnianie jednostkom świadczącym pomoc prawną ewaluacji działań w obszarze zarządzania jakością poprzez opinie ekspertów zewnętrznych - specjalistów w dziedzinie nauk prawnych,
-Zapewnianie akredytowanym podmiotom informacji zwrotnej na temat skuteczności i efektywności ich działań w obszarze budowania relacji z klientami i zarządzania wartością dla klienta,
-Dostarczanie podmiotom uczestniczącym w Konkursie narzędzi i rozwiązań służących budowaniu zaufania w relacjach zewnętrznych i wewnętrznych,
-Wspieranie polityki projakościowej w certyfikowanych jednostkach.
-Identyfikowanie i wspieranie podmiotów, które - świadcząc usługi w zakresie pomocy prawnej - wykazują się nowoczesnym i innowacyjnym podejściem do zarządzania, wpływającym na jakość w realizowaniu celów,
-Identyfikowanie i wspieranie podmiotów oferujących pomoc prawną świadczoną przez najwyższej klasy specjalistów, posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności i kompetencje wpływające na wysoką jakość usług,  
- Identyfikowanie i wspieranie podmiotów kierujących się w swojej działalności zasadami etyki, uczciwości, rzetelności i służby publicznej.