• Identyfikujemy kancelarie świadczące usługi na najwyższym poziomie
  • Nasz certyfikat to świadectwo europejskich standardów jakościowych
  • Premiujemy jakość, solidność i najwyższe kompetencje

Co oceniamy?

Komisja Ekspercka, dokonując akredytacji, bierze pod uwagę m.in.:
 
-kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje pracowników oraz kadry kierowniczej certyfikowanego podmiotu,
-potencjał certyfikowanego podmiotu (m.in. wielkość zatrudnienia, posiadane nagrody i wyróżnienia, liczbę prowadzonych spraw etc.),
-stosowane w praktyce metody zarządzania, w tym narzędzia usprawniające zarządzanie relacjami z klientem,
-jakość obsługi klienta,
-zaangażowanie w inicjatywy pro publico bono.
 
Zasady Programu przewidują, jakie kryteria należy spełnić i jakich zasad przestrzegać, by móc uzyskać Certyfikat Akredytacyjny „Lider Usług Prawnych”. Te kryteria to tzw. standard akredytacyjny. Komisja, oceniając uczestników, sprawdza w jakim zakresie ów standard jest realizowany w praktyce. Ocena ta ma charakter jakościowy, a nie ilościowy, dzięki czemu jest bardziej obiektywna i rzetelna niż w przypadku wielu rankingów czy konkursów. Oceny dokonują wybitni naukowcy cieszący się autorytetem i prestiżem. 
 
Standard akredytacyjny Programu został opracowany m.in. z uwzględnieniem „Dobrych praktyk dotyczących rankingów firm prawniczych i uzyskiwania informacji o prowadzonych sprawach” opracowanych przez Polski Związek Pracodawców Prawniczych.