• Identyfikujemy kancelarie świadczące usługi na najwyższym poziomie
  • Nasz certyfikat to świadectwo europejskich standardów jakościowych
  • Premiujemy jakość, solidność i najwyższe kompetencje

Harmonogram

-styczeń 2023 r. – ogłoszenie III edycji Programu, udostępnienie dokumentów aplikacyjnych, regulaminu itp.

-Do 24 lutego 2023 r. - przyjmowanie zgłoszeń  i wypełnionych kwestionariuszy konkursowych;

-Do 25 marca 2023 r. – analiza i ocena konkursowa;

-kwiecień 2023 r. – Gala Finałowa Konkursu – oficjalne ogłoszenie wyników i listy Kancelarii akredytowanych.
 
Patronat Honorowy nad Konkursem sprawują:


Dyrektor Instytutu Prawa
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Członkowie Komisji Konkursowej pracują na najlepszych uczelniach prawniczych:

Patronat medialny: