• Identyfikujemy kancelarie świadczące usługi na najwyższym poziomie
  • Nasz certyfikat to świadectwo europejskich standardów jakościowych
  • Premiujemy jakość, solidność i najwyższe kompetencje

Korzyści z udziału

-Kancelarie akredytowane w Konkursie "Lider Usług Prawnych"  otrzymują PRESTIŻOWY CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, potwierdzający spełnianie standardów akredytacyjnych Konkursu, odnoszących się do zarządzania jakością usług.

-Laureaci otrzymują prawo do posługiwania się Znakiem Jakości (godłem, logo) „Lider Usług Prawnych”, co jest ważnym komunikatem dla rynku, potwierdzającym spełnienie standardów certyfikacyjnych.

-Udział w postępowaniu certyfikacyjnym pozwala Kancelarii UZYSKAĆ CENNĄ INFORMACJĘ ZWROTNĄ na temat jakości jej działań w zakresie, którego dotyczy certyfikacja. Eksperci oceniający uczestnika Konkursu formułują bowiem cenne wnioski, pozwalające na wprowadzanie działań projakościowych, ulepszających funkcjonowanie kancelarii.

-Kancelarie, przygotowując się do akredytacji w Konkursie, dokonują PRZEGLĄDU I ANALIZY STOSOWANYCH U SIEBIE ROZWIĄZAŃ związanych z jakością usług, co sprzyja autorefleksji, a w konsekwencji ulepszaniu procedur, eliminowaniu błędów itp.

-Posiadanie certyfikatów jakości WZMACNIA MOŻLIWOŚCI I SZANSE Kancelarii w staraniach o fundusze zewnętrzne (np. środki europejskie). We wnioskach aplikacyjnych najczęściej należy wykazać posiadane certyfikaty jakości i akredytacje, co może przełożyć się na dodatkowe punkty przy ocenie wniosku.

-Wręczenie certyfikatów ma CHARAKTER UROCZYSTY I NASTĘPUJE PODCZAS GALI FINAŁOWEJ. Gala stanowi okazję do prezentacji dobrych praktyk w zarządzaniu sektorem usług prawnych oraz spotkań, wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy reprezentantami środowisk prawniczych a przedstawicielami świata nauki.