• Identyfikujemy kancelarie świadczące usługi na najwyższym poziomie
  • Nasz certyfikat to świadectwo europejskich standardów jakościowych
  • Premiujemy jakość, solidność i najwyższe kompetencje

Relacja z Gali

Prof. dr hab. Tomasz Dolata z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Piotr Celej, Prezes Zarządu Quality Institute wręczyli w dniu 23 kwietnia 2022 roku Certyfikaty Akredytacyjne „Lider Usług Prawnych” najlepszym polskim kancelariom adwokackim, radcowskim i doradczym. Tym samym rozstrzygnięta została II edycji ogólnopolskiego konkursu jakości dla firm prawniczych, zorganizowana przez Quality Institute. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Dyrektor Instytutu Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
 
Gala Finałowa konkursu była okazją do oficjalnego ogłoszenia wyników projektu „Lider Usług Prawnych”, złożenia gratulacji Laureatom oraz dyskusji o bieżących problemach i wyzwaniach osób wykonujących zawodowy prawnicze. Gala służyła nadto inicjowaniu i rozwijaniu kontaktów pomiędzy przedstawicielami palestry a reprezentantami środowiska biznesu.
 
„Lider Usług Prawnych” jest pierwszym w Polsce konkursem jakości, w ramach którego Kancelarie i inne podmioty działające na rynku usług prawnych mogą uzyskać prestiżowy certyfikat potwierdzający, że działają w sposób profesjonalny, rzetelny i zgodny ze standardami określonymi w Regulaminie Konkursu. Oceny i akredytacji kancelarii dokonuje Kapituła Ekspercka złożona z wybitnych naukowców i praktyków zawodów prawniczych, zatrudnionych m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie w Białymstoku i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Konkurs służy identyfikowaniu i promowaniu najlepszych polskich kancelarii prawnych, upowszechnianiu wysokich standardów profesjonalnych w działalności na rynku usług prawnych oraz podnoszeniu jakości tych usług, z korzyścią dla klientów.
 
Gala Finałowa Konkursu przyciągnęła adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i menedżerów firm prawniczych z całej Polski: od Gdańska po Przemyśl. Na uroczystości obecni byli także uczeni reprezentujący nauki prawne i nauki o zarządzaniu, przedstawiciele firm rozmaitych branż, w tym branż kreatywnych oraz ludzie kultury. Goście mogli wysłuchać prezentacji nagrodzonych kancelarii, wystąpień poświęconych roli jakości w zarządzaniu, a także odebrać gratulacje m.in. od prof. Tomasza Dolaty, członka Kapituły Konkursu.

-Poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki, tym bardziej winszuję więc wszystkim laureatom i wierzę, że uzyskany certyfikat będzie dla Państwa motywacją, by pracować jeszcze lepiej - na rzecz Waszych klientów oraz na rzecz praworządności – mówił prof. Tomasz Dolata w krótkim wystąpieniu adresowanym do Gości Gali.

Uzupełnienie uroczystości stanowił znakomity recital wokalny oraz bankiet, który sprzyjał kontynuowaniu rozmów w atmosferze mniej oficjalnej, przy filiżance herbaty i wyśmienitym cieście, o co zadbała firma Lastrada Catering.

Gala konkursowa odbyła się w historycznych murach Pałacu Radziwiłłów w Balicach koło Krakowa. Geneza Pałacu sięga XV wieku, gdy stanął tu dwór zbudowany przez rycerski ród Toporczyków z Morawicy. Od nich budynek przejął za długi rajca krakowski Seweryn Bethman. Za sprawą ślubu jego córki Zofii włości balickie przeszły w ręce burgrabiego Seweryna Bonera, który w 1519 roku polecił zbudować tutaj drewniany dwór z ogrodem i winnicą. Przez dłuższy czas mieszkał w tym obiekcie Jan Łaski - najwybitniejszy polski działacz reformacji, humanista, pisarz, tłumacz i dyplomata, sekretarz króla Zygmunta I Starego, pierwszy polski kodyfikator prawa. 16 lutego 1574 w Pałacu w Balicach zatrzymał się Henryk III Walezy, który zmierzał do Krakowa.  Pod koniec XVII wieku właścicielem Balic został kanclerz wielki koronny Jan Szembek. Podczas "potopu szwedzkiego" najeźdźcy doszczętnie ograbili majątek i zniszczyli Pałac. Od 1887 roku obiekt należał do księcia Dominika Radziwiłła, marszałka Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego. W lipcu 1912 roku Pałac gościł arcyksięcia Karola Franciszka Józefa i arcyksiężną Zytę. Po 1945 roku obiekt przekazano Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, a od początku lat 50. służy on Instytutowi Zootechniki jako centrum konferencyjne. 

-Wybór Pałacu jako miejsca Gali nie był przypadkowy. Chcieliśmy wyjątkowych gości, jakimi są laureaci naszych konkursów akredytacyjnych ugościć w wyjątkowym miejscu. Niech Pałac Radziwiłłów w Balicach będzie symbolem prestiżu, wysokich standardów i elitarności – wszak spotykamy się w gronie elity polskiego biznesu i polskiej palestry - mówił w trakcie Gali Piotr Celej, Prezes Zarządu Quality Institute.

Uroczystość w Pałacu w Balicach trwała około 2 godzin i zakończyła się wykonaniem wspólnego, pamiątkowego zdjęcia uczestników Gali.