• Identyfikujemy kancelarie świadczące usługi na najwyższym poziomie
  • Nasz certyfikat to świadectwo europejskich standardów jakościowych
  • Premiujemy jakość, solidność i najwyższe kompetencje

Relacja z Gali

24 kwietnia 2023 roku w Krakowie odbyła się Gala Finałowa III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Lider Usług Prawnych”. W uroczystości wzięli udział menedżerowie kancelarii adwokackich, radcowskich i innych podmiotów świadczących usługi prawne, którzy pozytywnie przeszli procedurę konkursową i uzyskali Znak Jakości przyznawany przez Quality Institute.
 
W trakcie Gali wręczono certyfikaty i wyróżnienia nadzwyczajne. Laureaci usłyszeli gratulacje ze strony Organizatora Konkursu i reprezentanta Kapituły Konkursowej. Ceremonii towarzyszył bankiet oraz spotkanie networkingowe służące nawiązywaniu kontaktów, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zarządzaniu jakością na rynku usług prawnych. 
 
„Lider Usług Prawnych” jest konkursem jakości, w ramach którego kancelarie i inne podmioty działające na polskim rynku usług prawnych mogą uzyskać prestiżowy certyfikat potwierdzający, że – w opinii członków Kapituły konkursowej - działają w sposób profesjonalny, rzetelny i zgodny z wysokimi standardami jakościowymi. Oceny i akredytacji kancelarii dokonuje jury złożona z naukowców i praktyków reprezentujących nauki prawne i dyscypliny pokrewne. Konkurs służy identyfikowaniu najlepszych polskich kancelarii prawnych, upowszechnianiu wysokich standardów profesjonalnych w działalności na rynku usług prawnych oraz podnoszeniu jakości tych usług, z korzyścią dla klientów.
 

Gala w Krakowie była nie tylko okazją do nagradzania Laureatów i zaprezentowania wyników konkursu – uroczystość stanowiła również forum spotkania i dyskusji przedstawicieli rozmaitych branż i sektorów rynku: spotkania adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, którzy na co dzień obsługują biznes i świadczą na jego rzecz usługi prawne z menedżerami firm, przedstawicielami sektora gospodarczego, kreatorami biznesu. Nasza Gala zaplanowana i zorganizowana została w taki sposób, by promować laureatów, ale również, by inicjować między nimi kontakty, otwierać możliwości współpracy, dawać szansę, by reprezentanci różnych branż i sektorów rynku mogli poznawać się wzajemnie, budować relacje, rozpoczynać kooperację.
 
Certyfikaty Jakości dla nagrodzonych kancelarii wręczył Prezes Zarządu Quality Inritute, Piotr Celej. W trakcie Gali do rąk Laureatów trafiły także wyróżnienia nadzwyczajne „Diamenty Prawa”, które – zgodnie z regulaminem Programu – przyznawane są podmiotom ocenionym najwyżej w danej edycji Konkursu. Dyplomom „Diamenty Prawa” towarzyszyła pamiątkowa statuetka symbolizująca symbiozę prawa z zarządzaniem przez jakość. 
 
Po części oficjalnej Gali Laureaci zaproszeni zostali na bankiet i spotkanie kuluarowe, w trakcie którego mogli nawiązywać nowe relacje, wymieniać spostrzeżenia i poglądy na temat zarządzania jakością.