• Identyfikujemy kancelarie świadczące usługi na najwyższym poziomie
  • Nasz certyfikat to świadectwo europejskich standardów jakościowych
  • Premiujemy jakość, solidność i najwyższe kompetencje

GALA 2024

16 maja 2024 roku w Warszawie odbyło się spotkanie finałowe kolejnej, 4. edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Lider Usług Prawnych”. W trakcie uroczystości wręczono Certyfikaty przyznane za działania ukierunkowane na podnoszenie jakości obsługi klienta i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie kultury pracy i świadczenia pomocy prawnej. Otrzymały je kancelarie adwokackie i radcowskie z całej Polski.
 
„Lider Usług Prawnych” jest konkursem jakości, w ramach którego Kancelarie i inne podmioty działające na polskim rynku usług prawnych mogą uzyskać Certyfikat potwierdzający, że działają w sposób profesjonalny, rzetelny i zgodny z wysokimi standardami jakościowymi. Oceny i akredytacji kancelarii dokonuje Kapituła Ekspercka złożona z naukowców i praktyków reprezentujących nauki prawne i dyscypliny pokrewne. W tym roku w kapitule zasiedli m.in. uczeni zatrudnieni na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
Konkurs służy identyfikowaniu najlepszych polskich kancelarii prawnych, upowszechnianiu wysokich standardów profesjonalnych w działalności na rynku usług prawnych oraz podnoszeniu jakości tych usług, z korzyścią dla klientów. Gala była okazją do ogłoszenia wyników Konkursu, przedstawienia Laureatów, wręczenia im Certyfikatów oraz recenzji sporządzonych przez członków Kapituły. Goście uroczystości mieli okazję do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń i rozmów na aktualne tematy istotne dla polskiego środowiska prawniczego. Gali towarzyszył poczęstunek, a także część artystyczna – recital skrzypcowy.
 
-Prestiż naszego certyfikatu, jego ranga i renoma są mierzone jakością, efektywnością i rzeczywistą wartością Państwa pracy, państwa osiągnięć, Państwanowatorstwa w zarządzaniu, Państwa wizerunku w oczach klientów i kontrahentów. To, na ile nasz certyfikat jest rzeczywistym potwierdzeniem jakości wysokich standardów w ocenionych podmiotach zależy od tychże standardów i ich wartości dla Państwa interesariuszy rynkowych – mówił do zgromadzonych gości Piotr Celej, Prezes Zarządu Quality Institute.
 
Oprócz Certyfikatów „Lider Usług Prawnych” na Gali wręczono również statuetki przyznane jako wyróżnienia dodatkowe – tym kancelariom, które w toku tegorocznej edycji konkursu uzyskały najwyższy wynik punktowy.

Certyfikat Akredytacyjny „Lider Usług Prawnych” ma charakter środowiskowego Znaku Jakości – podobnie jak inne certyfikaty jakościowe (np. ISO) służy utrzymywaniu wysokiego poziomu usług i kreowaniu zaufania w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych, sprzyja wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych w pracy kancelarii oraz pomaga w postępowaniach konkursowych, np. o fundusze europejskie, gdzie posiadanie certyfikatów jakości bywa dodatkowo punktowane. Certyfikat Akredytacyjny „Lider Usług Prawnych” stanowi formę budowania kultury kancelarii w oparciu o wysoką jakość. Jest też formą promocji certyfikowanych Kancelarii i sposobem na budowanie marki na rynku.