• Identyfikujemy kancelarie świadczące usługi na najwyższym poziomie
  • Nasz certyfikat to świadectwo europejskich standardów jakościowych
  • Premiujemy jakość, solidność i najwyższe kompetencje

Idea Konkursu

Rozpoczynamy nabór zgłoszeń do IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „LIDER USŁUG PRAWNYCH”. Nasz Program jest pierwszym w Polsce, organizowanym od 2015 roku, konkursem jakości, w ramach którego Kancelarie i inne podmioty działające na rynku usług prawnych mogą uzyskać prestiżowy certyfikat potwierdzający, że działają w sposób profesjonalny, rzetelny i zgodny ze standardami Konkursu.

Oceny i akredytacji kancelarii dokonuje Kapituła Ekspercka. W ramach dotychczasowych edycji Konkursu zasiadali w niej wybitni naukowcy i praktycy reprezentujący nauki prawne i dyscypliny pokrewne, zatrudnieni m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Konkurs służy identyfikowaniu najlepszych polskich kancelarii prawnych, upowszechnianiu wysokich standardów profesjonalnych w działalności na rynku usług prawnych oraz podnoszeniu jakości tych usług, z korzyścią dla klientów.
 
Aby zgłosić do Konkursu swoją Kancelarię, należy wypełnić ankietę konkursową i przesłać ją do nas drogą e-mailową na adres: konkurs@liderprawa.pl
 
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 22 marca 2024 roku. Zgłoszenie do pobrania - kliknij!
 
Akredytację i Certyfikat Jakości „Lider Usług Prawnych” mogą uzyskać Kancelarie, osoby i instytucje udzielające pomocy prawnej na najwyższym poziomie, odznaczające się profesjonalizmem i rzetelnością w działaniu, świadczące swoje usługi zgodnie ze standardami jakościowymi wymaganymi przez Kapitułę Konkursu. Kancelarie, które zgłoszą się do Konkursu, zostaną ocenione pod kątem wdrożenia rozwiązań sprzyjających świadczeniu usług na najwyższym poziomie. Te podmioty, które uzyskają pozytywny wynik oceny, otrzymają prestiżowy certyfikat „Lider Usług Prawnych”. Dokument stanowi potwierdzenie profesjonalizmu, postawy projakościowej oraz efektywności działań z obszaru budowania relacji z klientem.
 
Ogłoszenie Laureatów i wręczenie Certyfikatów Jakości odbędzie się podczas Wielkiej Gali Konkursowej, która odbędzie się w maju 2024 roku.
 
Certyfikat Akredytacyjny „Lider Usług Prawnych” może być nadany podmiotom szeroko rozumianej branży prawniczej, a w szczególności kancelariom adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców prawnych, doradców podatkowych oraz innym jednostkom świadczącym pomoc prawną. Certyfikat mogą uzyskać kancelarie i instytucje świadczące usługi na najwyższym poziomie, wdrażające wysokie standardy jakościowe, zgodnie z zasadami Programu. Akredytacja w Programie „Lider Usług Prawnych” to potwierdzenie przez Komisję Ekspercką złożoną z naukowców, iż certyfikowana kancelaria wdrożyła wartościowe i efektywne procedury oraz rozwiązania pro-jakościowe, rekomendowane w Programie. To także zobowiązanie, iż w okresie obowiązywania Certyfikatu Akredytacyjnego standardy te zostaną utrzymane lub podniesione. Kancelaria biorąca udział w Programie uzyskuje od ekspertów, którzy ją certyfikują, informację zwrotną na temat przeprowadzonej oceny.
 
Certyfikat Akredytacyjny „Lider Usług Prawnych” ma charakter środowiskowego Znaku Jakości – podobnie jak inne certyfikaty jakościowe (np. ISO) służy utrzymywaniu wysokiego poziomu usług i kreowaniu zaufania w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych, sprzyja wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych w pracy kancelarii oraz pomaga w postępowaniach konkursowych, np. o fundusze europejskie, gdzie posiadanie certyfikatów jakości bywa dodatkowo punktowane. Certyfikat Akredytacyjny „Lider Usług Prawnych” stanowi formę budowania kultury kancelarii w oparciu o wysoką jakość. W przeciwieństwie do certyfikatów ISO i tym podobnych nie powoduje jednak biurokratyzacji kancelarii czy obciążenia jej zbędnymi procedurami, a proces akredytacji jest znacznie bardziej przyjazny dla uczestnika.