• Identyfikujemy kancelarie świadczące usługi na najwyższym poziomie
  • Nasz certyfikat to świadectwo europejskich standardów jakościowych
  • Premiujemy jakość, solidność i najwyższe kompetencje

Kontakt

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.
www.instytut-zarzadzania.pl
ul. Wolnego 4/200
40-857 Katowice

Kontakt telefoniczny:

tel. /32/ 704 60 63
tel. kom. 517 765 212

Kontakt e-mail:

biuro@instytut-zarzadzania.pl
 

Dane rejestrowe:

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

 

 

Patronat Honorowy nad Konkursem sprawują:


Dyrektor Instytutu Prawa
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Członkowie Komisji Konkursowej pracują na najlepszych uczelniach prawniczych:

Patronat medialny: