• Identyfikujemy kancelarie świadczące usługi na najwyższym poziomie
  • Nasz certyfikat to świadectwo europejskich standardów jakościowych
  • Premiujemy jakość, solidność i najwyższe kompetencje

O Organizatorze

Organizatorem Konkursu jest Quality Institute sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości). Quality Institute to spółka audytorsko-doradcza specjalizująca się w działalności konsultingowej na rzecz instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i prywatnych przedsiębiorstw. Firma prowadzi działania na rynku globalnym, współpracując z przedstawicielami świata nauki oraz praktykami zarządzania i oferując swoim klientom usługi najwyższej klasy specjalistów zajmujących się problematyką menadżerską w biznesie, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Specjalizujemy się w zagadnieniach zarządzania kapitałem intelektualnym, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania wartością, zapewniając - w ramach naszej oferty konsultingowej - dostęp do wiedzy i doświadczenia ekspertów z Polski i zagranicy. Spółka organizuje również prestiżowe, ogólnopolskie konkursy jakości takie jak "Laur Eksperta" czy "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia", które realizowane są od wielu lat i cieszą się dużym uznaniem rynku oraz konsumentów. 

 

Patronat Honorowy nad Konkursem sprawują:


Dyrektor Instytutu Prawa
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Członkowie Komisji Konkursowej pracują na najlepszych uczelniach prawniczych:

Patronat medialny: